Ogłoszenie: studio dewi masaz tantra

565910

dolnośląskie: Wrocław - Stare Miasto

sex fotka

Treść anonsu: studio dewi masaz tantra

sex poland Oferujemy różnorodne masaże:
- Indyjski
- Hawajski
- Klasyczny
- Klasyczno-relaksacyjny

Dla Pań, Panów, Partnerów. Jest możliwość wykupienia masażu w formie prezentu na okazje jak:
- wieczór kawalerski
- urodziny
- rocznice ślubów

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Każda z masażystek posiada kwalifikacje, a ciąg dalszej nauki pozwala otrzymać nam najwyższą jakość i poziom który najbardziej cenimy.

Przez otaczający ludzi stres najbardziej polecamy:
Tantryczny masaż - to terapia dla osób z problemami natury seksualnej, o podłożu emocjonalnym, która jest stosowana jako alternatywa oraz uzupełnienie metod konwencjonalnych oraz polecana osobom zdrowym, które pragną rozwinąć i zintensyfikować przepływ energii seksualnej w ciele, a przy tym bardzo głęboko się zrelaksować i odprężyć.

Tantryczny masaż to masaż całego ciała, łącznie z częściami intymnymi, to masaż który dostarcza niesamowitych doznań, nieobliczalnej przyjemności, odprężenia i błogości.

U nas poczują Państwo intensywną energię przepływająca przez ciało, gdyż masażystki podczas masażu tantra są nago i używają elementów własnego ciała.

Masażystki, świece i relaksacyjna muzyka zaprowadzą Państwa w stan spokoju i wyciszenia.

U nas jest klimat, u nas jest relaks, do nas każdy chce wracać. W celu rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zapraszamy!


Miejsca intymne masowane są starą techniką tantryczną - dłońmi i przedramionami.

Nie oferujemy seksu i innych zbliżeń.

sex english Our studio was created for people who want a relaxing flowing massage. It has a lot to do with the system of our body (well-being and health). We offer a variety of massages: - Indian - Hawaiian - Classic - Klasyczko-relaxation [/ b] Women, Men, Partners. It is possible to purchase a massage in the form of gifts for occasions like: - bachelor party - Birthday - Wedding anniversaries [/ b] Please contact by phone. [/ b] Each is qualified and professional massage sequence further study we can get the highest quality and level of which we value most. By surrounding the stress most people recommend: Tantric Massage - [/ b] is a therapy for people with sexual problems, an emotional, which is used as an alternative and complement to conventional methods, and recommended for healthy individuals who wish to develop and intensify the flow of sexual energy in the body, and at this very deeply to relax and unwind. Tantric Massage is a massage of the whole body, including the intimate parts, the massage that provides incredible sensations, unpredictable pleasure, relaxation and bliss. We feel the intense energy flows through the body, because masseuses at massage tantra are naked and using her own body parts. Masseuse, candles and relaxing music will lead you in a state of peace and tranquility. In our climate is, with us is relaxing, everyone wants us to come back. To book please call or e-mail. Welcome! Places are massaged intimate tantric old technique - the hands and forearms. do not offer sex or other close-ups.

sex deutsche Unser Studio war für Leute, die einen erholsamen fließenden Massage möchten geschaffen. Es hat sehr viel mit dem System unseres Körpers (Wohlbefinden und Gesundheit) zu tun. Wir bieten eine Vielzahl von Massagen: [B] - Indian - Hawaiian - Classic - Klasyczko-Entspannung [/ b] Frauen, Männer, Partner. Es ist möglich, eine Massage in Form von Geschenken für Anlässe wie Kauf: [B] - Junggesellenabschied - Birthday - Hochzeitstage [/ b] [B] Bitte wenden Sie sich per Telefon. [/ B] Jeder ist qualifizierter und professioneller Massage-Sequenz weiteren Studie haben wir die höchste Qualität und das Niveau von denen wir am meisten schätzen bekommen kann. Durch rund um den Stress meisten Menschen empfehlen: [B] Tantra Massage - [/ b] ist eine Therapie für Menschen mit sexuellen Problemen, eine emotionale, die als Alternative und Ergänzung zu herkömmlichen Methoden, und empfahl für gesunde Personen, die zu entwickeln und zu intensivieren, den Fluss der sexuellen Energie in den Körper wollen, und Diese sehr tief zu entspannen und abschalten. Tantra-Massage ist eine Massage des ganzen Körpers, einschließlich der intimen Teile, die Massage, die unglaublichen Empfindungen, unberechenbar Spaß, Entspannung und Glück bietet. Wir spüren die intensive Energie durch den Körper fließt, weil Masseurinnen bei Massage Tantra nackt sind und mit ihren eigenen Körperteilen. Masseuse, Kerzen und Entspannungsmusik werden Sie in einen Zustand des Friedens und der Ruhe führen. In unserem Klima ist, mit uns entspannt, alle uns wieder kommen will. Buchen Sie bitte telefonisch oder per E-Mail. Herzlich Willkommen! Der Hände und Unterarme - Orte sind intim tantrischen alte Technik massiert. [B] bieten keine Sex-oder andere Nahaufnahmen. [/ B]

Komentarze i oceny

Autor/ka sexogłosznia nie zgodził/a się na dodawanie opini i komentarzy.
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading